MEDICA - Laboratorium Analiz Medycznych
ul. Słowackiego 48/48a
26-600 Radom
tel./fax.: 48 365 49 33
e-mail: medica@medica.radom.pl

Godziny Otwarcia:
Pn-Pt 700-1900
So 700-1500

Czas Kaolinowo-Kefalinowy [APTT]

autor / wtorek, 11 August 2015 / W kategorii:

Test ten służy do oceny osoczowych czynników wewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi.

Jest to czas krzepnięcia osocza pozbawionego płytek przez wirowanie, w obecności kefaliny oraz aktywatora czynników kontaktu.

Pomiar APTT jest stosowany przy ustalaniu i kontrolowaniu leczenia przeciwzakrzepowego heparyną (APTT koreluje w przybliżeniu ze stężeniem heparyny w osoczu).

Dawka początkowa jest dostosowywana zgodnie z wynikami oznaczenia APTT wykonanego w 4-6 godzin po rozpoczęciu wlewu lub w połowie czasu pomiędzy dwoma wstrzyknięciami podskórnymi. Zwykle dąży się do przedłużenia czasu krzepnięcia osocza u chorego: 1,5-2 razy w stosunku do czasu krzepnięcia osocza kontrolnego.

Oznaczenie APTT jest następnie przeprowadzane codziennie.

W celu ustalenia i nadzorowania leczenia przeciwzakrzepowego antagonistami witaminy K łączy się pomiar APTT i pomiar czasu protrombinowego.

Przedłużenie APTT

Spontaniczne przedłużenie APTT o ponad 10 sekund w stosunku do czasu kontrolnego, przy prawidłowym czasie protrombinowym oznacza albo niedobór jednego z czynników wewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia, albo obecność krążącego antykoagulantu.

Najczęstsze niedobory czynników drogi wewnątrzpochodnej to hemofilia A (niedobór czynnika VIII) i hemofilia B (niedobór czynnika IX). Hemofilia, choroba dziedziczna, która jest przekazywana w sposób recesywny sprzężony z płcią (przekazywana jest przez kobiety, które są nosicielkami, ale nie chorują), objawia się powstawaniem krwiaków, czasem groźnych, oraz bolesnymi wylewami krwi do to torebek stawowych, deformującymi stawy. Czas krwawienia i czas protrombinowy są prawidłowe. Przedłużenie APTT ulega normalizacji po dodaniu prawidłowego osocza, co dowodzi braku krążącego antykoagulantu. Występuje znaczny niedobór czynnika VIII (hemofilia A) lub IX (hemofilia B).

APTT pozwala na wykrycie nawet bardzo łagodnej hemofilii (gdy czas krzepnięcia i czas protrombinowy często pozostają prawidłowe).

Choroba von Willebranda jest spowodowana genetycznym defektem prowadzącym do zmniejszenia stężenia, zaburzenia struktury lub czynności czynnika von Willebranda.

W tej chorobie występuje przedłużenie APTT proporcjonalne do niedoboru czynnika VIII, ale, w odróżnieniu od hemofilii, wydłużony jest również czas krwawienia.

Obecność krążącego antykoagulantu podejrzewa się zawsze, gdy występuje przedłużenie APTT, a nie jest stosowane leczenie heparyną lub nie występuje wrodzony niedobór czynników wewnątrzpochodnych.

« Wróć do listy terminów
GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!