MEDICA - Laboratorium Analiz Medycznych
ul. Słowackiego 48/48a
26-600 Radom
tel./fax.: 48 365 49 33
e-mail: medica@medica.radom.pl

Godziny Otwarcia:
Pn-Pt 700-1900
So 700-1500

Czynnik von Willebranda

wtorek, 11 August 2015 autor

Czynnik von Willebranda jest syntetyzowany w komórkach śródbłonka i megakariocytach. Odgrywa rolę w hemostazie pierwotnej (adhezja płytek do uszkodzonego śródbłonka) i wiąże się w osoczu z czynnikiem VIII, chroniąc go przed proteolizą. Choroba von Willebranda jest spowodowana genetycznym defektem prowadzącym do zmniejszenia stężenia, zaburzenia struktury lub czynności czynnika von Willebranda. Objawia się krwawieniami o różnym

Badanie to służy do oceny ostatniego etapu krzepnięcia, W którym następuje przekształcenie fibrynogenu w fibrynę. Czas trombinowy wyraża się w sekundach w odniesieniu do czasu krzepnięcia prawidłowego osocza kontrolnego. Prawidłowy czas trombinowy wynosi 15-20 sekund. Czas trombinowy jest przedłużony powyżej 1 minuty, jeśli występuje hipofibry-nogenemia lub jeśli w osoczu znajduje się antytrombina. Zmniejszenie się stężenia

Czas protrombinowy

wtorek, 11 August 2015 autor

Badanie to służy do oceny drogi zewnątrzpochodnej krzepnięcia: jest to jedyne badanie, za pomocą którego można ocenić zewnątrzpochodną drogę krzepnięcia. Jest wydłużony w przypadku wrodzonych lub nabytych niedoborów czynników II, V, VII, X i/ lub fibrynogenu. Tak jak w przypadku wszystkich badań hemostazy należy przestrzegać poniższych zaleceń. Najlepiej, aby pacjent był na czczo: powinien unikać

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!