MEDICA - Laboratorium Analiz Medycznych
ul. Słowackiego 48/48a
26-600 Radom
tel./fax.: 48 365 49 33
e-mail: medica@medica.radom.pl

Godziny Otwarcia:
Pn-Pt 700-1900
So 700-1500

Fibrynogen

wtorek, 11 August 2015 autor

Białko to syntetyzowane jest w wątrobie; pod wpływem trombiny przekształca się ono w fibrynę, co prowadzi do powstania skrzepu. Stężenie fibrynogenu zwiększa się we wszystkich stanach zapalnych. Fibrynogen jest zużywany w przypadku czynnej fibrynolizy Do zwiększenia stężenia fibrynogenu (> 5 g/l, a nawet do 10-12 g/l) dochodzi we wszystkich przypadkach zwiększenia OB: w chorobach reumatoidalnych

D-Dimery

wtorek, 11 August 2015 autor

Obecność D-dimerów we krwi świadczy 0 tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem i do aktywacji procesu krzepnięcia.Ich poszukiwanie jest celowe w przypadku podejrzenia zakrzepu lub zatoru. Próg wykluczenia choroby zatorowo-zakrzepowej ustalono na: < 500 µg/l dla metody ELISA; Stężenie D-dimerów zwiększa się u osób w podeszłym wieku. U osoby dorosłej powyżej 70. roku

Badanie to służy do oceny ostatniego etapu krzepnięcia, W którym następuje przekształcenie fibrynogenu w fibrynę. Czas trombinowy wyraża się w sekundach w odniesieniu do czasu krzepnięcia prawidłowego osocza kontrolnego. Prawidłowy czas trombinowy wynosi 15-20 sekund. Czas trombinowy jest przedłużony powyżej 1 minuty, jeśli występuje hipofibry-nogenemia lub jeśli w osoczu znajduje się antytrombina. Zmniejszenie się stężenia

Czas protrombinowy

wtorek, 11 August 2015 autor

Badanie to służy do oceny drogi zewnątrzpochodnej krzepnięcia: jest to jedyne badanie, za pomocą którego można ocenić zewnątrzpochodną drogę krzepnięcia. Jest wydłużony w przypadku wrodzonych lub nabytych niedoborów czynników II, V, VII, X i/ lub fibrynogenu. Tak jak w przypadku wszystkich badań hemostazy należy przestrzegać poniższych zaleceń. Najlepiej, aby pacjent był na czczo: powinien unikać

Test ten służy do oceny osoczowych czynników wewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi. Jest to czas krzepnięcia osocza pozbawionego płytek przez wirowanie, w obecności kefaliny oraz aktywatora czynników kontaktu. Pomiar APTT jest stosowany przy ustalaniu i kontrolowaniu leczenia przeciwzakrzepowego heparyną (APTT koreluje w przybliżeniu ze stężeniem heparyny w osoczu). Dawka początkowa jest dostosowywana zgodnie z wynikami oznaczenia

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!